Naziv firme:
COSMOS COMMERCE
Sjedište firme:
DRAGE KARAMANA 22
BA-75000 TUZLA
Pravna forma:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Broj registra
Sudski registar:
OIB
PDV-ID:
Banka:
BIC:
Broj računa:
IBAN: